Vyhľadávanie:   
v názve knihy   v popise knihy   autora
Logo Kníhkupectva LIC

Informácie: 0915 913 543, ďalšie kontakty

 

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I - Územie Slovenska pred príchodom Slovanov

Obálka: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I - Územie Slovenska pred príchodom Slovanov

Richard Marsina

Kategória: Slovensko a jeho dejiny

Vydanie: 2

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-8119-037-7

Rozmery: 180 x 245 mm

Väzba: tvrdá

Počet strán: 395

 

Cena: 17.26 €

 

  ks  

 

Anotácia: Druhé vydanie. Prvý zväzok série prameňov k dejinám od najstarších čias do prítomnosti je venovaný Slovensku pred príchodom Slovanov. Kolektívu historikov sa podarilo po prvýkrát zhromaždiť takmer všetky historické písomné pamiatky, dokumenty o Slovensku z predslovanského obdobia. Nie sú to iba správy antických autorov o prvých storočiach po Kristovi súvisiace s naším územím, ale aj písomné správy na minciach z posledných dvoch storočí pred Kristom, z obdobia, keď naše územie obývali Kelti. Výber historických prameňov k slovenským dejinám tohto obdobia dopĺňajú komentáre a vysvetľujúce poznámky, fotografický a ilustračný materiál.

 


Ukážky z diela:

Antickí autori o území dnešného Slovenska
...Záujem vyspelých antických civilizácií o dnešné územie Slovenska (a samozrejme nielen o toto, ale aj o iné územia) prináša nielen nové informácie, ale zároveň poukazuje aj na kultúru a civilizáciu jednotlivých etník, ktoré na týchto územiach sídlili. Neboli to vždy len kultúrne zaostalé spoločenstvá (v porovnaní s gréckou či rímskou kultúrou). Niektoré dosahovali vysokú kultúrnu, hospodársku i politickú úroveň a boli schopné prijímať a rozvíjať mnohé civilizačné podnety vyspelejších antických civilizácií. K takým patrilo etnikum sídliace v storočiach pred i po zmene letopočtu na územiach okolo stredného Dunaja. Bolo výrazne ovplyvnené gréckou i rímskou civilizáciou, no zároveň tieto vplyvy dokázalo aj samostatne ďalej rozvíjať. Keltské hradiská ako politické, hospodárske i náboženské centrá archeológovia odkryli aj na území dnešného Slovenska. Svedčia o vysokej kultúre, politickej organizovanosti, hospodárskej vyspelosti a o náboženstve tunajšieho keltského obyvateľstva.
Aj germánske kmene, ktoré v polovici 1. storočia po Kr. osídlili západnú časť Slovenska, dokázali preberať z rímskej civilizácie mnohé prvky. Dokonca, hoci pod vplyvom Rímskej ríše, vznikol na území Slovenska aj prvý štátny útvar - Vanniovo kráľovstvo - ktoré dokázalo prežiť minimálne dĺžku jednej ľudskej generácie - teda viac ako tridsať rokov...

Kelti vstupujú do dejín
...Galovia sú teda od prírody všetci bojovníci, ale schopnejší sú ako jazdci než ako pešiaci; preto aj najlepšia jazda u Rimanov sa formuje práve spomedzi nich. A čím ďalej na sever a bližšie k oceánu, tým sú zápalistejšími bojovníkmi...
Strabón: Zemepis IV, 4, 2.

Nápisy účastníkov Markomanských vojen
Podsvetným bohom, [...] vojak II. italskej légie Zbožnej zomrel vo veku XXII rokov. Kvestor veteránov Veieas Mena dal postaviť svojmu priateľovi z dedičstva na vojne.
Hošek, č. 31 - Gerulata (Bratislava-Rusovce).

Tak skonala západná ríša
345. Takto skonala západná ríša i prvenstvo rímskeho národa v moci. Toto prvenstvo zaujal v 709. roku po založení Mesta a držal ako prvý v sérii cisárov Octavianus Augustus. V 522. roku vládnutia doterajších cisárov zaniklo s týmto cisárikom Augustulom. Odvtedy vládnu nad Rímom Góti.
Jordanes - Rímske dejiny, 344 - 345.

Nákupný košík

Košík je prázdny

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.